Samsung

Monitors darbam un izklaidei

Reģistrējiet savu pirkumu zemāk un saņemiet Microsoft 365 abonementu.

Nospiežot "Reģistrēties", jūs piekrītat kampaņas noteikumiem un nosacījumiem.

Kā lietot Microsoft atslēgu

1

Dodieties uz www.office.com/setup

2

Pierakstieties ar savu Microsoft kontu vai izveidojiet kontu, ja vēl neesat to izdarījis.

3

Ievadiet savu Office produkta atslēgu bez pārnesumzīmēm.

4

Izpildiet uzvednēs sniegtos norādījumus, lai pabeigtu izpirkšanas procesu.

Noteikumi un nosacījumi

Smart monitoru akcija

(turpmāk tekstā – Akcija)

Akcija tiek rīkota ar šādiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

Akcijas organizators

 1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk tekstā – Organizators), reģistrācijas Nr. 40003963909, adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Akcijas norises ilgums un vieta

 1. Akcija sākas 2021. gada 01. septembrī un beidzas 2021. gada 30.novembrī (turpmāk – Akcijas periods).

 2. Akcijas norises vieta – Latvija, Lietuva un Igaunija.

 3. Akcijas preces var iegādāties Pielikumā norādīto pārdevēju tiešsaistes un fiziskajos veikalos (turpmāk tekstā – Veikals).

Dalībnieki

 1. Akcijā drīkst piedalīties vienīgi privātpersonas.

 2. Organizatora pārstāvjiem un to uzņēmumu darbiniekiem, kurus Organizators iesaista šajā akcijā, nav tiesību piedalīties akcijā.

Akcija

 1. Akcijas prece ir Samsung Smart monitors (modeļa Nr. LS32AM700URXEN; LS32AM500NRXEN; LS27AM500NRXEN; LS43AM700UUXEN; LS24AM506NUXEN; LS27AM501NUXEN; LS27AM500NUXEN) (turpmāk – Akcijas prece). Katrai Akcijas precei, kas iegādāta Veikalā Akcijas perioda laikā, pircējs (turpmāk – Dalībnieks) ir tiesīgs saņemt "Microsoft 365 Personal" (produkta juridiskais nosaukums: Microsoft® 365 Personal 32-bit/x64 All Languages Subscription Online Product Key License 1 License Eurozone Downloadable Click to Run NR 1 Year”, kas ir derīga 1 gadu no produkta aktivizēšanas dienas (turpmāk – Dāvana).

 2. Piedāvājums ir spēkā vienīgi attiecībā uz tām Akcijas precēm, kuras izplata Organizators. Dalībniekam Veikalā jāpārliecinās, vai viņa izvēlētās preces dod tiesības piedalīties Akcijā.

 

Dāvana

 

 1. Microsoft 365 Personal (Dāvana) ir Microsoft piedāvāto abonēšanas pakalpojumu līnija, kas papildina un ietver Microsoft Office produktu līniju. Izmantojot Microsoft 365 abonementu, varat iegūt: jaunākās Office lietotnes, piemēram, Word, Excel, PowerPoint un Outlook; iespēju instalēt to datoros, Mac, planšetdatoros un tālruņos; 1 TB OneDrive mākoņa krātuves. Plašāka informācija par dāvanu: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-365/p/microsoft-365-individualai-lietosanai/cfq7ttc0k5bf?activetab=pivot%3aoverviewtab

 2. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekam ir jāapmeklē mājas lapa www.samsungpromo.lv /smartmonitor www.samsungpromo.lt /smartmonitor vai www.samsungpromo.ee /smartmonitor un jāreģistrē pirkums viena mēneša laikā pēc Akcijas preces iegādes, (i) norādot šādu informāciju: vārdu, e-pasta adresi, iegādes datumu, iegādātās Akcijas preces modeli un sērijas numuru, (ii) augšupielādējot pirkuma apliecinājumu .jpg vai .pdf formātā un (iii) piekrītot Noteikumiem.

 3. Ja reģistrācija netiek veikta saskaņā ar šiem Noteikumiem, tad Organizators noraida reģistrāciju un informē Dalībnieku pa e-pastu.

 4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas saskaņā ar šiem Noteikumiem Dalībnieks uz norādīto e-pasta adresi saņems unikālu akcijas kodu kopā ar turpmākiem norādījumiem par Dāvanas izņemšanu.

 5. Lai aktivizētu Dāvanu, dalībniekam jāievēro norādījumi:

  1. Jāapmeklē www.office.com/setup

  2. Jāpierakstās, izmantojot savu Microsoft kontu, vai jāizveido konts, ja vēl neesat to izdarījis. Jāatceras šis konts, lai vēlāk varētu instalēt vai pārinstalēt Office programmatūru, neizmantojot produkta atslēgu.

  3. Jāievada sava Office produkta atslēga, kuru esat saņēmis savā e-pastā pēc pirkuma reģistrēšanas vietnē www.samsungpromo.lv/smartmonitor (Latvijā) vai www.samsungpromo.lt/smartmonitor (Lietuvā), vai www.samsungpromo.ee/ smartmonitor (Igaunijā).

  4. Produkta instalēšana sāksies automātiski. Sekojiet instalēšanas loga norādījumiem, lai pabeigtu instalēšanas procesu.

Sīkāka informācija par Dāvanas aktivizēšanu: https://support.microsoft.com/lv-LV/office/video-izkoristite-klju%C4%8D-izdelka-e4fa207c-71eb-4eaf-969b-39af1d74cae8?ui=sl-si&rs= sl-si & ad = si

 1. Unikālais akcijas kods ir derīgs 1 gadu no aktivizēšanas dienas, un to var izmantot 1 (vienu) reizi.

 2. Dāvanas vietā nevar saņemt naudu, un Dāvanu nevar apmainīt vai atdot atpakaļ. Šāds nosacījums neietekmē patērētāja tiesības, kas noteiktas likumā.

 3. Akcija ir paredzēta vienīgi pircējiem, kas iegādājas preces mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, kuras iegādātas tālākpārdošanas nolūkā.

 

 

Personas datu apstrāde

 1. Organizētājs izmantos dalībnieka personas datus vienīgi kampaņas īstenošanas nolūkos. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana); VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (organizētāja leģitīmās intereses). Organizētāja leģitīmās intereses ir tā likumīgo interešu aizsardzība.

 2. Ar atsevišķu Dalībnieka piekrišanu Organizators apstrādās Dalībnieka personas datus, lai informētu par jaunumiem, piedāvājumiem un ieteikumiem par Samsung produktiem un pakalpojumiem, izmantojot tiešā mārketinga saziņu (pa e-pastu). Šo personas datu apstrāde ir balstīta uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta 1. daļu Latvijā, Likuma par elektroniskajiem sakariem 69. pantu Lietuvā, Elektronisko sakaru likuma 103.1 panta 1. daļu Igaunijā.

 3. Lēmums organizētājam sniegt personas datus ir brīvprātīgs. Taču, ja Dalībnieks nesniedz dalībai Akcijā nepieciešamo informāciju, Dalībnieks Akcijā nevar piedalīties.

 4. Ja dalībnieku personas datu apstrāde notiek uz dalībnieku piekrišanas pamata, dalībniekiem jebkurā laikā ir tiesības piekrišanu atsaukt. Tas neietekmē apstrādes uz piekrišanas pamata likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

 5. Personas dati tiks nosūtīti tikai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus Organizētājam, piemēram, kampaņas rīkošanu, paziņošanu un citus līdzīgus pakalpojumus. Šīm pusēm tiks sniegti vai būs pieejami personas dati, lai varētu organizētājam sniegt pakalpojumus.

 6. Dalībnieku personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tie ir nepieciešami kampaņas īstenošanai. Ja ir sākts tiesas process, personas dati var tikt glabāti līdz šī procesa beigām. Ja tiesību akti noteic obligātu personas datu glabāšanu, Organizētājs ievēro attiecīgos noteikumus. Ja Dalībnieks ir devis piekrišanu tiešā mārketinga paziņojuma saņemšanai, ar to saistītie personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kad Dalībnieks atsakās no turpmāko paziņojumu saņemšanas vai atsauc piekrišanu ar citiem līdzekļiem.

 7. Organizētājs rīkojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu pieeju, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumus, iebilstu dalībnieka personas datu apstrādei, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai citādi paustu raizes par personas datu apstrādi, dalībnieki drīkst izteikt lūgumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam ar VDAR apkalpošanas tīmekļa lapas starpniecību. Hipersaite uz to ir norādīta sadaļā “Privātuma politika” tīmekļa vietnē http://www.samsung.lv/lt/ee. Dalībnieki var iesniegt sūdzības par rīcību ar viņu personas datiem arī datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

 


 

Vispārīgi

 1. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma pamatoti un saskaņā ar spēkā esošajām tiesiskajām normām grozīt Akcijas noteikumus.

 2. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka viņš nav ievērojis noteikumus vai ir negodīgi vai ļaunprātīgi ietekmējis Akcijas norisi.

 3. Organizētājs nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu Organizētāja nekontrolējamu apstākļu dēļ.

 4. Organizētājs nav atbildīgs par: (a) nespēju ielādēt pirkuma dokumentu saistībā ar sistēmas kļūdām un citu iemeslu dēļ, kurus Organizētājs nevar ietekmēt; (b) kļūdām vai traucējumiem saistībā ar datoru komunikāciju; (c) pārtraukumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, kas ir radušies Organizētāja neietekmējamu apstākļu rezultātā; (d) jebkurām Dalībnieku pieļautām kļūdām.

 5. Dalībnieks piekrīt, ka Organizētājs neatbild par traumām, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies dalības laikā Akcijā vai saistībā ar Akciju, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi.

 6. Akcijas izpildi regulē Latvijas/Lietuvas/Igaunijas Republikas tiesību akti atkarībā no reģistrācijai izmantotās mājas lapas.

 7. Ja Dalībniekam rodas jautājumi vai sūdzības saistībā ar Akciju, tos var iesniegt līdz 2021. gada 15. decembrim, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru:

 

Latvija

Tālrunis: 8000 7267
info@samsung.lv

Lietuva

Tālrunis: 8800 7777

info@samsung.lt

Igaunija

Tālrunis: 800 7267

info@samsung.ee

 

[Pielikums nākamajā lappusē]


 

 

PIELIKUMS

[pārdevēju saraksts]

LATVIJA

 1. ETG SIA, reģ. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, Latvija, LV-1039. (internetveikals www.elkor.lv)

 2. MK TRADE SIA, reģ. Nr. 40103299982, Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (internetveikals www.rdveikals.lv) Veikalu saraksts: Rīga, Ganību dambis 7A. Rīga, Buļļu 51b (Noliktava). Rīga, Maskavas 240. Rīga, Kurzemes pr.1a (t/c Damme). Rīga, Stacijas laukums 2 (t/c Origo). Rīga, Stacijas laukums 4 (t/c Origo 1.stāvā). Rīga, Vienības gatve 194a (t/c Aleja). Rīga, Dreiliņi, Biķeru iela 4 (t/c Sāga). Ķekava, Rīgas 22A (t/c Liiba). Aizkraukle, Gaismas 35 (t/c IGA Centrs). Alūksne, Pils 64. Balvi, Tautas 1. Cēsis, Raiņa iela 26/28 (t/c GLOBUSS). Daugavpils, Cietokšņa 60 (t/c Ditton nams). Daugavpils, Saules 28. Gulbene, O.Kalpaka 27. Dobele, Baznīcas 14 (t/c Maxima), Jelgava, Driksas 4 (t/c Pilsētas pasāža), Jēkabpils, Vienības 7 (t/c Sēlija), Krāslava, Tirgus 1, Kuldīga, Sūru 2 (t/c Rimi), Liepāja, Klaipēdas 104C, Ogre, Rīgas 23 (t/c Dauga), Preiļi, Brīvības 2, Rēzekne, Dārzu 14a (t/c Elfi), Saldus, Striķu 10c (t/c Akvārijs), Sigulda, Strēlnieku 2 (t/c Šokolāde), Talsi, Rīgas 8 (t/c Jāņa centrs), Tukums, Pasta 14 (t/c Rimi), Valmiera, Rīgas 4 (t/c Valleta), Ventspils, Kuldīgas 19, Ventspils, Lielais prosp. 3/5 (t/c Tobago).

 3. PREMIUMSTORE UAB, reģ. Nr. 304288706, Krokuvos gatve. 13, LT-09314, Viļņa, Lietuva. (interntveikals: www.samsung.com/lv )

 4. Latvijas Mobilais Telefons, reģ. Nr. 50003050931, Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Latvija. (internetveikals: www.lmt.lv) 

LIETUVA

 1. MK TRADE, SIA, reģ. Nr. 40103299982, Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (tiešsaistes veikals www.rde.lt )

 2. PREMIUMSTORE UAB, reģ. Nr. 304288706, Krokuvos gatve. 13, LT-09314, Viļņa, Lietuva. (interntveikals: www.samsung.com/lt

 3. TOPO GRUPE UAB, reģ Nr. 134777619: R. Kalantos g. 32, LT-52302 Kaunas. (internetveikals: www.topocentras.lt ) Veikali: Ukmergės g. 240, Vilnius. Žirmūnų g. 64 (PC Rimi), Vilnius. Ozo g. 18 (PC Ozas), Vilnius. Ozo g. 25 (PC Akropolis, 2 aukštas), Vilnius. Upės g. 9 (PC CUP, 4 aukštas), Vilnius. Ukmergės g. 369 (PC BIG), Vilnius. Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda. Savanorių pr. 206A, Kaunas. Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PC Akropolis), Kaunas. Islandijos pl. 32 (PC Mega), Kaunas. Jonavos g. 60 (PC RIVER MALL), Kaunas.

IGAUNIJA

 1. MK TRADE, SIA, reģ. Nr. 40103299982, Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067. (tiešsaistes veikals www.rde.ee )

 2. ETG SIA, reģ. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, Latvija, LV-1039. (internetveikals www.elkor.ee)

 3. Expert Eesti OÜ, reģ. Nr. 10090323, Mustamäe tee 16, Tallinn, 10621 (www.expert.ee). Veikali: Pärnu mnt 238, Tallinn, 11624. Kalda tee 1c, Tartu, 50703. Papriniidu 8/10, Pärnu, 80010. Tallinna mnt 41, Viljandi 71020. Puru tee 1, Jõhvi, 51534. Haljala tee 4, Tõrremäe, 44415. Tallinna mnt 4, Rapla, 79511

 4. PREMIUMSTORE UAB, reģ. Nr. 304288706, Krokuvos gatve. 13, LT-09314, Viļņa, Lietuva. (interntveikals: www.samsung.com/ee )

 5. Arvutitark OÜ, reģ. Nr. 10090323, Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn (internetaveikals: www.arvutitark.ee ). Veikali: Fama tn 10, 20303 Narva. Lai 11, 80010 Pärnu. Ringtee 75, 50501 Tartu. Raatuse 20, 51009 Tartu. Sõpruse tee 15, 74001 Haabneeme. Endla 45, 10615 Tallinn. J. Smuuli tee 43, 11415 Tallin. Sõpruse pst 201, 13419 Tallinn. Paldiski mnt. 102, 13522 Tallinn. Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn.