Samsung

Paldies, ka izvēlējāties The Frame TV!

Reģistrējiet savu pirkumu un izbaudiet bezmaksas pieeju Art Store mākslas veikala saturam!

Nospiežot "Reģistrēties", jūs piekrītat kampaņas noteikumiem un nosacījumiem.

Kā izmantot Art Store kuponu

THE FRAME TV akcija

(turpmāk tekstā – Akcija)

Uz Akciju attiecas šādi noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi).

Akcijas organizators

 1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk tekstā – Organizators), reģistrācijas Nr. 40003963909, adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Akcijas ilgums un norises teritorija

 1. Akcija sākas 2022. gada 1. janvārī un ilgst līdz 2023. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā – Akcijas periods).

 2. Akcijas norises teritorija – Latvija, Lietuva un Igaunija.

 3. Akcijas preces var iegādāties Pielikumā norādīto pārdevēju tiešsaistes un bezsaistes veikalos (turpmāk tekstā – veikals).

Dalībnieki

 1. Akcija paredzēta tikai privātpersonām.

 2. Šajā Akcijā nav tiesīgi piedalīties Organizatora pārstāvji un to uzņēmumu, kurus Organizators ir iesaistījis šajā Akcijā, darbinieki.

Akcija

 1. Akcijas preces ir tālāk tabulā norādītie televizora Samsung THE FRAME modeļi (turpmāk tekstā – Akcijas prece). Par katru Akcijas periodā Veikalā iegādāto Akcijas preci pircējs (turpmāk tekstā – Dalībnieks) ir tiesīgs atkarībā no iegādātās Preces (atbilstoši tālāk tabulā norādītajai informācijai) bez maksas saņemt dāvanu karti Art Store abonēšanai uz noteiktu periodu.

Akcijas prece (televizora THE FRAME modelis)

Dāvana (dāvanu karte Art Store Abonēšanai)

QE75LS03AAUXXH

12 mēneši

QE65LS03AAUXXH

12 mēneši

QE55LS03AAUXXH

6 mēneši

QE50LS03AAUXXH

6 mēneši

QE43LS03AAUXXH

6 mēneši

QE32LS03TCUXXH

6 mēneši

QE85LS03BAUXXH

12 mēneši

QE75LS03BAUXXH

12 mēneši

QE65LS03BAUXXH

12 mēneši

QE55LS03BAUXXH

6 mēneši

QE50LS03BAUXXH

6 mēneši

QE43LS03BAUXXH

6 mēneši

QE32LS03BBUXXH

6 mēneši

QE65LS03BGUXXH

12 mēneši

QE75LS03BGUXXH

12 mēneši

QE85LS03BGUXXH

12 mēneši

QE32LS03CBUXXH

6 mēneši

QE43LS03BGUXXH

6 mēneši

QE50LS03BGUXXH

6 mēneši

QE55LS03BGUXXH

6 mēneši

 1. Piedāvājums attiecas tikai uz Organizatora izplatītajām Akcijas precēm. Pircējam Veikalā ir jāpārliecinās, ka viņa izvēlētās preces ir tiesīgas piedalīties Akcijā.

Dāvana

 1. Art Store dāvanu karte Dalībniekam Dāvanas abonēšanas periodā sniedz neierobežotu piekļuvi visām pieejamajām mākslas kolekcijām un fotogrāfijām. Mākslas kolekcijas un fotogrāfijas nav iespējams lejupielādēt vēlākai lietošanai. Pēc abonēšanas perioda beigām Dalībnieks var iegādāties abonementu par atsevišķu samaksu.

 2. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekam mēneša laikā no Akcijas preces iegādes brīža ir jāapmeklē mājaslapa www.samsungpromo.lv www.samsungpromo.lt vai www.samsungpromo.ee un jāpiereģistrē pirkums, (i) norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pirkuma datums, iegādātās Akcijas preces modelis un sērijas numurs; (ii) jāaugšupielādē pirkuma dokuments jpg vai pdf formātā; un (iii) jāpiekrīt Noteikumiem.

 3. Ja reģistrācija nav veikta saskaņā ar šiem Noteikumiem, Organizators atsaka reģistrāciju un pa e-pastu informē par to Pircēju.

 4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas saskaņā ar šiem Noteikumiem Dalībnieks uz norādīto e-pasta adresi saņems unikālu akcijas kodu, kā arī tālākus norādījumus Dāvanas izmantošanai.

 5. Unikālais akcijas kods ir spēkā līdz 30.06.2023., un to var izmantot 1 (vienu) reizi.

 6. Dāvanu nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu, mainīt vai atdot atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības.

 7. Akcija ir paredzēta tikai mazumtirdzniecības veikalu pircējiem un nav saistīta ar precēm, kas iegādātas tālākpārdošanas nolūkā.

Personas datu apstrāde

 1. Organizators Dalībnieku personas datus izmantos Kampaņas īstenošanas nolūkos. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda juridiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana); Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Organizatora leģitīmās intereses aizsargāt savas tiesības un intereses). Organizatora leģitīmās intereses ir tā juridisko interešu aizsardzība.

 2. Organizators ar atsevišķu Dalībnieka piekrišanu Dalībnieka personas datus apstrādās, lai tiešā mārketinga saziņas veidā (pa e-pastu) sniegtu jaunumus, piedāvājumus un ieteikumus par Samsung produktiem un pakalpojumiem. Šī personas datu apstrāde ir balstīta uz Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 9. panta 1. punktu, Lietuvas Elektroniskās saziņas likuma 69. pantu un Igaunijas Elektroniskās saziņas likuma 1031. panta 1. punktu.

 3. Lēmums Organizatoram sniegt personas datus ir brīvprātīgs. Tomēr, ja Dalībnieks nesniedz nepieciešamo informāciju, viņš nevarēs piedalīties Akcijā.

 4. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņu piekrišanu, viņiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, tas neietekmēs personas datu apstrādes likumību.

 5. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem, kas Organizatoram sniedz pakalpojumus, piemēram, kampaņas organizēšanas, Dāvanu piegādes un citus līdzīgus pakalpojumus. Šīm pusēm personas dati tiks nodoti vai tiem būs piekļuve šiem datiem, lai nodrošinātu šo pakalpojumu sniegšanu Organizatoram.

 6. Dalībnieku personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. Tiesvedības ierosināšanas gadījumā personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības beigām. Ja tiesību akti pieprasa obligātu personas datu glabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus. Ja Dalībnieks ir devis piekrišanu tiešā mārketinga saziņas informācijas saņemšanai, saistītie personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kad Dalībnieks atsakās no tālākas saziņas informācijas saņemšanas vai citādā veidā atsauc savu piekrišanu.

 7. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi Dalībnieku personas datiem, to labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret Dalībnieku personas datu apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai ja ir citas bažas par viņu personas datu apstrādi, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības inspektoram, izmantojot VDAR atbalsta lapu, kuras saite ir pieejama konfidencialitātes politikā vietnē http://www.samsung.com/lv. Dalībnieki sūdzības par viņu personas datu apstrādi var iesniegt arī datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Vispārējie noteikumi

 1. Organizators patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma pamatoti un saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt Akcijas noteikumus.

 2. Dalībniekam nav tiesību saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai ir negodīgi vai ļaunprātīgi izmantojis Akciju.

 3. Organizators nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar kontrolēt.

 4. Organizators nav atbildīgs par: (a) precīzas informācijas nesniegšanu vai pirkuma dokumenta augšupielādes neveikšanu sistēmas kļūdu un citu iemeslu dēļ, kurus Organizators nevar ietekmēt; (b) jebkādām kļūdām vai darbības traucējumiem, kas saistīti ar datorsakariem; (c) jebkuriem pārtraukumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies tādu apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar ietekmēt; (d) jebkādām Dalībnieka kļūdām.

 5. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators nav atbildīgs par jebkādām traumām, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar Akciju, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

 6. Akcijas īstenošanu akti atkarībā no reģistrācijai izmantotās mājaslapas regulē attiecīgi Latvijas Republikas / Lietuvas / Igaunijas tiesību akti.

 7. Ja Dalībniekam ir kādi jautājumi vai pretenzijas attiecībā uz Akciju, tos var iesniegt līdz 2024. gada 31. martam, zvanot vai rakstot uz Samsung klientu apkalpošanas centru:

Latvija

Tālr. Nr. 8000 7267
info@samsung.lv

Lietuva

Tālr. Nr. 8800 7777

info@samsung.lt

Igaunija

Tālr. Nr. 800 7267

info@samsung.ee

PIELIKUMS

Pārdevēju saraksts

IGAUNIJA

 1. WEXL GRUPP OÜ (ONOFF), reģ. Nr. 11792719, Magdaleena tn 3, Tallinn, Harju maakond, 11312.

 2. TELIA EESTI AS, reģ. Nr. 10234957, Mustamäe tee 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15033.

 3. ELISA EESTI AS, reģ. Nr. 10178070, Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13417.

 4. EXPERT EESTI, OU, reģ. Nr. 10090323, Mustamäe tee 16, Tallinn, Harju maakond, 10617.  

 5. PREMIUMSTORE OÜ, reģ. Nr. 14122422, Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10141.

LATVIJA

 1. TET SIA, reģ. Nr. 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011.

 2. MK TRADE SIA (RD veikals), reģ. Nr. 40103299982, Buļļu iela 51C, Rīga, LV-1067.

 3. ETG SIA (Elkor), reģ. Nr. 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039.

 4. EURONICS LATVIA, SIA, reģ. Nr. 40003829397, Ieriķu iela 5B, Rīga, LV-1084.

 5. BITE LATVIJA, SIA, reģ. Nr. 40003742426, Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005.

 6. PREMIUMSTORE SIA, reģ. Nr. 40203033769, Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005.

LIETUVA

 1. TOPO GRUPĖ UAB, reģ. Nr. 134777619, R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas.

 2. AVITELOS PREKYBA UAB, reģ. Nr. 142054984, Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda.

 3. KESKO SENUKAI UAB, reģ. Nr. 234376520, Islandijos pl. 32B, LT-474460 Kaunas.

 4. VERSLO VARTAI UAB (Technorama), reģ. Nr. 301114554, Taikos pr. 39, LT-91150 Klaipėda.

 5. TELIA LIETUVA, AB, reģ. Nr. 121215434, Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius.

 6. BITE LIETUVA, UAB, reģ. Nr. 110688998, Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius.

 7. PREMIUMSTORE UAB, reģ. Nr. 304288706, Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius.